top of page

Meistä

PDA on sosiaalinen hyvinvointijärjestö, joka on sitoutunut kohottamaan apua tarvitsevia ihmisiä. Kattava palveluvalikoimamme sisältää koulutusohjelmia, osaamisen kehittämistä, resurssien saatavuutta, terveydenhuoltoa, neuvontaa ja yhteisösidoksia vahvistavaa toimintaa. Perimmäisenä tavoitteenamme on antaa näille yksilöille mahdollisuus omavaraisuuteen ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskuntaan, mikä edistää tasa-arvon ja osallisuuden kulttuuria.

Näiden strategioiden tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi organisaatiomme haluaa luoda kumppanuuksia valtion virastojen, yksityisen sektorin yritysten, muiden voittoa tavoittelemattomien tahojen ja paikallisyhteisön jäsenten kanssa. Panostamme vahvasti kunkin ryhmän ainutlaatuisten tarpeiden perusteelliseen ymmärtämiseen ja palvelutarjontamme jatkuvaan uudelleenarviointiin varmistaaksemme vaikuttavan, tarkan ja tehokkaan tuen.

Tiimimme:
3_edited_edited
3.
3_muokattu.
Jacky Li

Toiminnanjohtaja
jacky@pdaus.org

Christeen Xue

Ohjelmajohtaja
christeen@pdaus.org

Vivian Chow

Yhteisön toimintakoordinaattori
vivian@pdaus.org

3.
3_muokattu.
3.
Michael

Vapaaehtoinen koordinaattori
teams@pdaus.org

Rachel

Varainhankinnan johtaja
teams@pdaus.org

Juan

IT-manageri
teams@pdaus.org

bottom of page