top of page

OHJELMAMME

Potentiaalinen Kehitysyhdistys uskoo yksilöiden tukemiseen saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ohjelmamme tarjoavat erilaisia palveluita, jotka auttavat yksilöitä kehittämään taitojaan ja kykyjään, pääsemään resursseihin, terveydenhuoltopalveluihin, neuvontaan ja osallistumaan yhteisöä rakentaviin toimiin. Pyrimme ohjelmillamme edistämään osallisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa.

6
Koulutusohjelmat

Tarjoamme erilaisia koulutusohjelmia, jotka auttavat yksilöitä oppimaan ja kehittämään uusia taitoja. Ohjelmamme on suunniteltu vastaamaan kunkin henkilön yksilöllisiin tarpeisiin ja varmistamaan, että he saavat tarvitsemansa tuen menestyäkseen valitsemallaan alalla.

2
Terveydenhuoltopalvelut

Terveydenhuollon saatavuus on välttämätöntä yksilön hyvän fyysisen ja henkisen terveyden ylläpitämiseksi. Terveydenhuoltopalvelumme tarjoavat yksilöille pääsyn laadukkaisiin terveydenhuoltopalveluihin ja varmistavat, että he saavat tarvitsemaansa hoitoa voidakseen elää terveellistä ja tyydyttävää elämää.

3
Yhteisöä rakentavat toimet

Uskomme, että vahvojen yhteisöjen rakentaminen on tärkeää osallisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnassa. Yhteisöä rakentava toimintamme antaa yksilöille mahdollisuuden olla yhteydessä muihin, kehittää ystävyyssuhteita ja rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Neuvontapalvelut

Ymmärrämme Potential Development Associationissa, että yksilöt voivat kohdata monenlaisia haasteita elämässään. Neuvontapalvelumme tarjoavat yksilöille tukea, jota he tarvitsevat selviytyäkseen näistä haasteista ja elääkseen täyttä elämää.

1
Taitojen kehittämisohjelmat

Tarjoamme erilaisia taitojen kehittämisohjelmia auttaaksemme yksilöitä kehittämään taitojaan ja kykyjään. Ohjelmamme on suunniteltu vastaamaan kunkin henkilön yksilöllisiin tarpeisiin ja varmistamaan, että he saavat tarvitsemansa tuen menestyäkseen valitsemallaan alalla.

4
Resurssien käyttöoikeus

Resurssien saatavuus on välttämätöntä yksilöiden menestymiselle henkilökohtaisessa ja työelämässä. Resurssien käyttöohjelmamme tarjoavat yksilöille pääsyn resursseihin, joita he tarvitsevat saavuttaakseen tavoitteensa ja toiveensa.

5
bottom of page